Bế giảng lớp bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên và tương đương K48

19/12/2023

  • lượt xem: 162

Ngày 11/12, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Khoái Châu tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên và tương đương K48.

 Trao chứng chỉ cho các học viên

 Trao chứng chỉ cho các học viên

Lớp bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên và tương đương K48.  Trong quá trình học, các giảng viên đã truyền đạt đầy đủ nội dung, chuyên đề theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương bao gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 4 chuyên đề báo cáo. Các chuyên đề đều bảo đảm sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn sinh động, phong phú, được luận giải sâu sắc, có tính thuyết phục, giải pháp khả thi, cập nhật những kiến thức mới có tính thời sự cao phù hợp với tình hình thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp, tham gia học tập đầy đủ, tích cực, nghiêm túc.

https://baohungyen.vn/be-giang-lop-boi-duong-chuong-trinh-ngach-chuyen-vien-va-tuong-duong-3168089.html