Giới thiệu

 • Tổ chức Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổ chức Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên

  Hiện nay, Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh có 50 Đảng viên do đồng chí Đỗ Minh Trí làm Bí thư. Được thành lập và phát triển từ năm 1947 đên nay đã phát triển được 05 chi bộ có nhiệm vụ tổ chức học tập cho cán bộ Đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê nin, về đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến của Đảng.

 • Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

  Trường chính trị Nguyễn Văn Linh có 02 phòng chức năng và 03 khoa chuyên môn

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

  Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 502-QĐ/TU ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh.

 • Giới thiệu về Trường Chính Trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên Giới thiệu về Trường Chính Trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên

  Từ khi thành lập đến nay, với những thành tích đạt được, trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đảng bộ trường được tặng cờ Thi đua của Tỉnh ủy. Cờ thi đua của UBND tỉnh. Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba...