Bài viết Nghiên cứu- Trao đổi

  • Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

    Trong suốt 70 năm hoạt động cách mạng, trải qua các thời kỳ và cương vị công tác khác nhau, qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn giữ vững phẩm chất, khí tiết, đạo đức, tư cách của người cộng sản, một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cuộc đời, công lao, sự nghiệp của đồng chí mãi là tấm gương sáng ngời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

    (ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Linh để lại trong ký ức của mỗi chúng ta những ấn tượng vô cùng sâu sắc, tốt đẹp, lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ đối với một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, được rất nhiều bạn bè quốc tế và các Đảng anh em kính trọng, nể phục.

  • Triết lý giáo dục qua tấm gương và những lời Bác dạy Triết lý giáo dục qua tấm gương và những lời Bác dạy

    Di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta rất đồ sộ, trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, bởi sự nghiệp “trồng người” luôn quyết định tương lai đất nước, dân tộc. Cuộc sinh hoạt chính trị to lớn và sâu rộng do Đảng ta phát động - học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã gợi mở cho chúng ta nhiều điều bổ ích. Từ đây, xuất hiện nhiều tấm gương bình dị mà cao quý, những việc tử tế, hành động dũng cảm, tinh thần xả thân, nhân văn…, góp phần mang lại và củng cố niềm tin của nhân dân về đạo đức xã hội thời cơ chế thị trường, cũng như hiệu quả công tác giáo dục, như Bác Hồ từng căn dặn: “…Phần nhiều do giáo dục mà nên”.