Tây Nguyên, tháng 3 năm ấy

10/12/2021 7:31:00 PM

Nếu như tháng 3 năm ấy Bộ Tổng tư lệnh không quyết định tấn công giải phóng Buôn Ma Thuột, mà là Pleiku hay Kon Tum thì diễn biến của Chiến dịch Tây Nguyên sẽ theo hướng nào?
>> xem tiếp