Sách mới

 • Xuất bản cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Xuất bản cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Kịp thời thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW, ngày 5/2/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách điện tử bài viết trên trang web: sachquocgia.vn.

 • Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh". Cuốn sách gồm 462 trang chia thành 3 phần gồm các bài viết, nghiên cứu, phân tích, luận bàn về tầm nhìn, tính nhân văn Hồ Chí Minh và các tác phẩm ngợi ca Người.

 • “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”

  Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện bề rộng, chiều sâu, tầm cao lý luận, tính thực tiễn sinh động, phong phú, chứa đựng giá trị khoa học, tính cách mạng triệt để, tính nhân văn sâu sắc của sự nghiệp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ở nước ta... Trong đó Tổng Bí thư khẳng định một cách logic, khoa học, biện chứng về vai trò, vị trí và

 • Ra mắt "Nhật ký phi công tiêm kích" Ra mắt "Nhật ký phi công tiêm kích"

  "Nhật ký phi công tiêm kích" của Trung tướng Nguyễn Đức Soát cho bạn đọc thấy được tinh thần, khí phách của một thế hệ thanh niên Việt Nam trong cuộc chiến đấu khốc liệt, không cân sức với Không quân Mỹ hùng mạnh.

 • Khẳng định thêm giá trị, ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Giơnevơ Khẳng định thêm giá trị, ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Giơnevơ

  Cuốn sách “Liên Xô và Việt Nam trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất - Hội nghị Giơnevơ năm 1954” cung cấp những thông tin, tài liệu có giá trị không chỉ đối với các nhà nghiên cứu về Hội nghị Giơnevơ năm 1954, về lịch sử quan hệ quốc tế và cả lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

 • Ra mắt sách về Điện Biên Phủ của tác giả Pháp Ra mắt sách về Điện Biên Phủ của tác giả Pháp

  Cuốn sách “Điện Biên Phủ 13/3 - 7/5/1954” dài 270 trang do NXB Thông tin và Truyền thông ấn hành sử dụng tài liệu lưu trữ của Pháp chưa từng được công bố tại Việt Nam và các thông tin, hồi ký từ nhiều nhân chứng lịch sử.

 • Tham nhũng - mưu mô và trừng phạt Tham nhũng - mưu mô và trừng phạt

  Cuốn sách “Tham nhũng - mưu mô và trừng phạt” của nhà báo Hà Hồng Hà giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc chiến chống tham nhũng tại các quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam hiện nay.

 • Phát hành cuốn sách về các bài viết của Bác Hồ bằng tiếng Italy Phát hành cuốn sách về các bài viết của Bác Hồ bằng tiếng Italy

  Cuốn sách dày 518 trang, giới thiệu 98 bài viết và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1919 - 1969, trong đó có những tác phẩm nổi bật của Người như: “Tuyên ngôn độc lập” năm 1945, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946, “Không có gì quý hơn độc lập tự do” năm 1966, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 1969…

 • Ra mắt Truyện ký “Paris+14” của tác giả Cù Thu Hương Ra mắt Truyện ký “Paris+14” của tác giả Cù Thu Hương

  Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, cuốn Truyện ký “Paris+14” của tác giả Cù Thu Hương cho chúng ta thấy một thế giới đã thay đổi rất nhiều bởi đại dịch COVID-19. Những con virus vô hình, nó bay qua, không ai nhìn thấy nhưng làm chúng ta rối loạn.

 • Giới thiệu ấn phẩm "Hiểu về Trump" Giới thiệu ấn phẩm "Hiểu về Trump"

  Chiều ngày 26/2 - một ngày trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC) phối hợp cùng Công ty sách Omega Việt Nam tổ chức tọa đàm giới thiệu ấn phẩm đặc biệt "Hiểu về Trump" .