Đảng bộ cơ sở

  • Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

    Ngày 26/01/2018, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Minh Trí – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu; cùng toàn thể các đồng chí Trưởng, Phó khoa, phòng và giảng viên, nhân viên Nhà trường có mặt đông đủ.