Hội thảo khoa học cấp trường: Vận dụng các quan điểm trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững

04/06/2024

  • lượt xem: 48

Sáng ngày 30/5/2024, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: Vận dụng các quan điểm trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn giảng dạy tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí ThS Lê Thị Hoa – Phó Hiệu trưởng trường. Dự Hội thảo còn có các đồng chí Lãnh đạo khoa, phòng, cùng toàn thể đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu của nhà trường.

Hội thảo nhận được 13 bài tham luận từ các nhà khoa học – nghiên cứu, đề cập và làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, những giá trị cốt lõi và cách vận dụng các nội dung của tác phẩm vào thực tiễn giảng dạy lý luận chính trị. Đây là những công trình nghiên cứu hết sức công phu, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, mang tính khoa học và thực tiễn.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, đưa những tinh thần, những quan điểm của Tổng Bí thư lan tỏa đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân thành những hành động và việc làm cụ thể.

Thành công của Hội thảo là cơ sở để trường Chính trị Nguyễn Văn Linh từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Đề án trường chính trị chuẩn và Quyết định 423-QĐ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn giai đoạn 2022 – 2026, định hướng đến năm 2030”.

Văn Đức Mạnh

Một số hình ảnh tại Hội thảo: