Hội thảo khoa học cấp trường “Tìm hiểu những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022”

01/02/2024

  • lượt xem: 304

Sáng ngày 29/01/2024, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Tìm hiểu những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022”.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Đỗ Minh Trí – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường. Hội thảo nhận được 10 bài tham luận từ các nhà khoa học – nghiên cứu, đề cập và làm sáng tỏ những nội dung cơ bản về thực hiện dân chủ chủ ở cơ sở, nhất là những điểm mới trong thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị và địa phương. Đây là những công trình nghiên cứu hết sức công phu, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học và thực tiễn.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng để triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân chủ và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên nhà trường, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nhất là những nội dung mới cần triển khai trong thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Thành công của Hội thảo là cơ sở để trường Chính trị Nguyễn Văn Linh từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Đề án trường chính trị chuẩn và Quyết định 423-QĐ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn giai đoạn 2022 – 2026, định hướng đến năm 2030”.

 

Văn Đức Mạnh - Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật