Học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình phục vụ Đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2024

25/04/2024

  • lượt xem: 96

Nhằm triển khai thực hiện tốt Đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2024 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới”. Ngày 19/4/2024, Đoàn công tác của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã có buổi làm việc học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn công tác của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh một số nội dung cụ thể như sau: Tình hình chung về tỉnh Ninh Bình; Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ảnh: Đoàn công tác của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh chụp ảnh lưu niệm với Ban Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

Đây là hoạt động thiết thực nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác tôn giáo của tỉnh Ninh Bình. Từ đó, giúp cho giảng viên, cán bộ nghiên cứu nhà trường tăng cường vốn kiến thức lý luận, kiến thức thực tiễn sâu sắc, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của nhà trường cũng như nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học để trường thực hiện thành công Đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2024, hoàn thành tiêu chí Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn mức 1, giai đoạn 2022-2026 theo Quyết định số 423-QĐ/TU ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Nguyễn Thị Khánh Ngọc