Hội thảo Khoa học cấp trường “Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”

01/02/2024

  • lượt xem: 232

Ngày 01/02/2024, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, đúng vào dịp kỉ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024). Đây là hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới.

Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí TS. Đỗ Minh Trí, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường trường; đồng chí ThS. Lê Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng trường. Dự Hội thảo còn có các đồng chí Lãnh đạo khoa, phòng, cùng toàn thể đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu của nhà trường.

Hội thảo đã nhận được 14 bài viết của các đồng chí giảng viên, cán bộ nghiên cứu, đặc biệt là các đồng chí giảng viên Khoa Xây dựng Đảng và giảng viên kiêm nhiệm của khoa. Trong đó, có 10 bài tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo. Các tham luận đã tập trung vào những nội dung: Luận giải, làm rõ vai trò, tầm quan trọng của xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Sự vận dụng của Đảng và các cấp ủy đảng trong xây dựng Đảng về đạo đức; Những giải pháp góp phần tăng cường và nâng cao công tác xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với địa phương, cơ quan, đơn vị và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp và đạt được những mục tiêu đề ra; Thông qua Hội thảo giúp các giảng viên, cán bộ nghiên cứu của nhà trường nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường vốn kiến thức lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà. Đồng thời, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn mức độ 1 trong thời gian tới.

Phạm Đức Quân - GVC khoa Xây dựng Đảng