Giới thiệu về Trường Chính Trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên

22/10/2021

  • lượt xem: 2252

Từ khi thành lập đến nay, với những thành tích đạt được, trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đảng bộ trường được tặng cờ Thi đua của Tỉnh ủy. Cờ thi đua của UBND tỉnh. Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba...

1. Địa chỉ
Trụ sở :Số 143, Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến, TP Hưng Yên
Điện thoại : 0221.3 862 480
Fax : 0221.3 863 557
 
 
2. Giới thiệu chung, lịch sử thành lập và phát triển
Tháng 5 năm 1947, tại Trà Bồ (xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ), Đảng bộ Hưng Yên họp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ về các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục và quyết định thành lập, Trường Huấn luyện để đào tạo cán bộ, đặt tên là "Trường tháng 8". Trường có nhiệm vụ tổ chức học tập cho cán bộ Đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê nin, về đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến của Đảng.
 
Từ năm 1956 đến năm 1957, Tỉnh ủy Hưng Yên đã liên tục mở các lớp học tập bồi dưỡng cho cán bộ Đảng viên và quần chúng, những người bị xử trí oan trong giảm tô và cải cách ruộng đất - lấy tên là trường Xích Đằng, địa điểm đặt tại Văn Miến Xích Đằng (nay thuộc phường Lam Sơn - thành phố Hưng Yên)
 
Ngày 26 và 27 tháng 4 năm 1957, Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã chỉ định đồng chí Lê Bá Nhung làm Hiệu trưởng trường Đảng. Địa điểm của trường được đặt tại Văn Miếu Xích Đằng.
Từ năm 1963 đến năm 1967, Đế Quốc Mỹ ném bom phá hoại Miền Bắc. Do vậy, Trường Đảng phải sơ tán về các địa phương như: Nhà Mụ - Thị trấn Trần Cao - huyện Phù Cừ; Nhà Thành, trường Nông Lâm thị xã Hưng Yên (nay là thành phố Hưng Yên)
 
Ngày 21 tháng 01 năm 1968, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định hợp nhất hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng. Lúc này, Trường Đảng tỉnh Hải Dương và trường Đảng tỉnh Hưng Yên đã được hợp nhất thành Trường Đảng tỉnh Hải Hưng. Gồm hai phân hiệu: Phân hiệu Đông (tỉnh Hải Dương cũ) đặt tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương; phân hiệu Tây (tỉnh Hưng Yên) đặt tại xã Hưng Đạo - huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên.
 
Năm 1974, trường Đảng chuyển về xây dựng tại thôn Hoàng Đường, xã Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.
Ngày 19/8/1976, Ủy ban hành chính tỉnh có quyết định số 289 QĐ/UB về việc tái lập trường Hành Chính trên cơ sở tách ra từ trường Đảng tỉnh Hải Hưng.
Ngày 15/10/1977, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng đã có quyết định thành lập trường Đảng tại chức tỉnh Hải Hưng, trường đặt tại phường Nguyễn Trãi, thị xã Hải Dương (nay là phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương)
Ngày 01/3/1986 - 12/1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng đã có quyết định hợp nhất trường Đảng tại chức và trường Đảng tập trung gọi tên là Trường Đảng tỉnh Hải Hưng,
Ngày 01/01/1991- 7/1995: Hợp nhất Trường Đảng tỉnh Hải Hưng và trường Hành chính tỉnh thành Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Hải Hưng.
Ngày 01/8/1995-12/1996: Đổi tên thành Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành trường Chính trị tỉnh Hải Hưng.
 
Tháng 01/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Ngày 14/7/1997 UBND tỉnh Hưng Yên đã có quyết định số 09-QĐ/UB về việc thành lập trường Chính trị tỉnh Hưng Yên, địa điểm tại Chợ Gạo, thị xã Hưng Yên (nay là khu Chợ Gạo, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên)
 
Ngày 29/01/1999 UBND tỉnh Hưng Yên đã ký quyết định số 123-QĐ/UB về việc đổi tên trường Chính trị tỉnh Hưng Yên thành trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên. Đến tháng 01/2004 trường chuyển địa điểm về đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hiên Nam, thành phố Hưng Yên.