Cụm thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Hồng triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

13/11/2023

  • lượt xem: 175

gày 10/11, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Hồng (viết tắt là Cụm thi đua) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 10 trường chính trị trong Cụm thi đua...

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2023, các trường trong Cụm thi đua duy trì việc quản lý, giảng dạy học tập đối với 439 lớp,  với trên 40 nghìn học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Các trường đã triển khai nghiên cứu 7 đề tài khoa học và đề án cấp tỉnh; 50 đề tài khoa học cấp trường; 3 đề tài khoa học cấp khoa; 14 sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức 8 hội thảo cấp tỉnh 25 hội thảo cấp trường, 1 tọa đàm cấp cụm, 2 tọa đàm cấp tỉnh; 10 tọa đàm cấp trường, 3 tọa đàm cấp khoa.

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được các trường trong Cụm thi đua triển khai thực hiện nghiêm túc; triển khai sâu rộng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến cán bộ, giảng viên…

Trong thời gian tới,  các trường trong Cụm thi đua tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với chủ đề năm 2024 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động và việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng trường; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động; phát triển trường chính trị thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tập trung, thống nhất, vững mạnh của các tỉnh/thành phố và đạt chuẩn theo quy định….

Trước đó, đại diện lãnh đạo các trường trong Cụm thi đua đến thăm và tặng quà các em tại Trường Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ.