Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

22/10/2021

  • lượt xem: 154

Ngày 5.1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh và 13 điểm cầu tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện nghiêm việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ và nhân dân; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, có tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để việc triển khai thực hiện nghị quyết đạt chất lượng và hiệu quả cao; ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương Hưng Yên văn hiến, cách mạng và anh hùng.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí nhấn mạnh: Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được chuẩn bị khoa học, bài bản, công phu và chất lượng; thực sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Chủ đề của Đại hội là: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững” vừa có tính kế thừa, vừa có tính phát triển, thể hiện được một tư duy chiến lược với tầm nhìn xa, phù hợp với quy luật vận động khách quan và xu thế phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ cũng đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; làm rõ những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm; các quan điểm, định hướng phát triển, các khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là nhiệm vụ và giải pháp đối với từng lĩnh vực như: Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX được xây dựng bám sát chủ đề Đại hội, mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá để triển khai thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và căn cứ vào Nghị quyết, Chương trình hành động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức triển khai thực hiện với giải pháp, lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể...

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Xuân Tiếnquán triệt, phổ biến Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15.12.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, phổ biến Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15.12.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Văn Giang
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Văn Giang

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu: Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, giữ vững ổn định địa phương, cơ sở; phát huy các tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chú trọng công tác theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết, viết thu hoạch; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình bảo đảm tính khả thi, thiết thực và hiệu quả; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc...

Nguồn: http://baohungyen.vn/chinh-tri/202101/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xix-nhiem-ky-2020-2025-0230234/