Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ quản lý năm 2024

21/05/2024

  • lượt xem: 76

Ngày 13/5, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ quản lý (đối tượng 4) năm 2024.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 124 học viên, học tập từ ngày 13 - 17/5 với các chuyên đề: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cục diện thế giới tác động đến tư duy chiến lược và đối ngoại quốc gia hiện nay; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tư duy tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương hiện nay; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay…

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng

https://baohungyen.vn/khai-giang-lop-boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-can-bo-thuoc-dien-ban-thuong-vu-huyen-uy-phu-cu-quan-3172079.html