Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

02/11/2021

  • lượt xem: 393

Ngày 1.11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021 (lớp thứ nhất). Dự khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng

 

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021 (lớp thứ nhất) có 199 học viên. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; Quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương; Quản trị thực thi mục tiêu phát triển địa phương trong trạng thái mới; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân; Marketing, thu hút đầu tư và phát triển cụm kinh tế địa phương; Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban Chỉ đạo lớp học và các học viên tham dự đầy đủ các nội dung đào tạo theo chương trình đề ra; dành toàn thời gian cho việc nghiên cứu, học tập; tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các nội dung chuyên đề để lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc nội dung và nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị; qua thực tiễn công tác của mình tại địa phương, đơn vị chủ động nêu vấn đề và tích cực trao đổi, thảo luận tương tác đa chiều giữa giảng viên và học viên, giữa các học viên; tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp tại địa phương, cơ sở; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học; bảo đảm học tập, nghiên cứu có chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo lớp học báo cáo kết quả lớp học với Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau khi kết thúc. Các giảng viên truyền đạt sâu sắc, đầy đủ những nội dung cốt lõi nhất của các chuyên đề và tăng cường trao đổi, thảo luận với các học viên…

 

Nguồn tin: baohungyen.vn