Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ được quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

06/10/2023

  • lượt xem: 129

Ngày 5/10, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh diễn ra lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ được quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 (viết tắt là Lớp bồi dưỡng).

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Lớp bồi dưỡng; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…

Các đại biểu dự khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ được quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Các đại biểu dự khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ được quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Tham gia lớp học có 47 học viên là cán bộ trẻ đang công tác tại 29 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trong thời gian học tập (từ ngày 5/10 đến ngày 19/10), các học viên sẽ nghiên cứu, học tập 20 chuyên đề, trong đó các giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành và các chuyên gia cao cấp của Trung ương truyền đạt 18 chuyên đề của Khung chương trình Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý ban hành theo Quyết định số 15798-QĐ/HVCTQG ngày 11/4/2023 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và 2 chuyên đề do lãnh đạo tỉnh truyền đạt. Đồng thời, các học viên sẽ đi nghiên cứu thực tế, viết báo cáo thu hoạch về các nội dung trong chương trình học tập.

Thông qua Lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao về chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị; những vấn đề mới trong đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức mới về khoa học lãnh đạo, quản lý; kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn bản của Trung ương. Đồng thời trang bị các kỹ năng lãnh đạo, quản lý; xây dựng tầm nhìn, tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng nắm bắt, tổng kết, giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn cho đội ngũ cán bộ trẻ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Lớp bồi dưỡng nhấn mạnh: Việc đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ trong những năm qua ở tỉnh ta luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Qua đó, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ để bổ sung nguồn cán bộ đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ, góp phần vào sự phát triển chung đội ngũ cán bộ của tỉnh, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ.

Để lớp học đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu,  các học viên nghiêm túc tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình của lớp; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt. Từ thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị, các học viên  tăng cường đối thoại, trao đổi tương tác đa chiều giữa giảng viên với học viên, giữa các học viên với nhau để đúc rút kinh nghiệm, áp dụng lý luận vào thực tiễn trong công tác của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

https://baohungyen.vn/khai-giang-lop-boi-duong-doi-voi-can-bo-tre-duoc-quy-hoach-cac-chuc-danh-can-bo-dien-ban-thuong-vu-t-3166562.html