Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận cấp cơ sở

13/03/2023

  • lượt xem: 248

Ngày 6/3, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận cấp cơ sở. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Các đại biểu dự khai giảng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 181 học viên là cán bộ dân vận cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian từ ngày 6/3 đến ngày 9/3, các học viên được học tập các chuyên đề gồm: Công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh hiện nay; thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; công tác dân vận chính quyền trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo; công tác dân vận trong tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nội dung, phương thức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tuyên truyền vận động triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên); những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay…

https://baohungyen.vn/chinh-tri/202303/khai-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-va-ky-nang-nghiep-vu-cho-can-bo-dan-van-cap-co-so-4471754/