Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận cơ sở

09/04/2024

  • lượt xem: 207

Ngày 8/4, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận cơ sở năm 2024. Dự khai giảng có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Các đại biểu dự lễ khai giảng

Các đại biểu dự lễ khai giảng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 171 học viên là trưởng ban hoặc phó trưởng ban dân vận cấp huyện; trưởng khối dân vận cấp xã trong tỉnh. Trong thời gian từ ngày 8 đến 10/4, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Triển khai về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; về công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác cải cách hành chính ở tỉnh Hưng Yên; tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; những vấn đề mới trong công tác vận động quần chúng hiện nay…

https://baohungyen.vn/khai-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-va-ky-nang-nghiep-vu-cho-can-bo-dan-van-co-so-3171097.html