Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh năm 2024

21/05/2024

  • lượt xem: 57

Ngày 14/5, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội CCB tỉnh năm 2024.

Các đại biểu dự lễ khai giảng

Các đại biểu dự lễ khai giảng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 181 học viên là cán bộ chủ chốt Hội CCB các cấp trong tỉnh. Trong thời gian 4 ngày (từ 14 – 17/5), các học viên được truyền đạt các chuyên đề về: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh  Nhân dân vững mạnh trong tình hình mới; vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; công tác nghiệp vụ của Hội CCB cơ sở; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; một số vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Qua lớp bồi dưỡng, góp phần giúp cán bộ Hội CCB các cấp trong tỉnh nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

https://baohungyen.vn/khai-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-va-ky-nang-nghiep-vu-cho-can-bo-hoi-cuu-chien-binh-tinh-n-3172114.html