Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở.

01/06/2023

  • lượt xem: 233

Ngày 29/5, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở năm 2023. Dự khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng


Lớp bồi dưỡng có hơn 180 học viên, học tập từ ngày 29 đến ngày 31/5 với các chuyên đề: Nghệ thuật giữ gìn mái ấm gia đình thời kỳ 4.0; những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội; phương pháp công tác của Chủ tịch Hội LHPN cơ sở... 

Trong chương trình của lớp bồi dưỡng, các học viên được tham dự hội thi tuyên truyền viên giỏi về triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027…

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Hội LHPN các cấp đã có nhiều cách làm mới, phù hợp với tình hình thực tiễn, đưa hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng, các báo cáo viên tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Học viên tham gia đầy đủ nội dung, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm hay, cách làm tốt. Đặc biệt chú trọng đến chuyên đề hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội, từ đó có giải pháp phòng ngừa nhằm thực hiện tốt công tác Hội và phong trào phụ nữ. Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng, các học viên làm tốt công tác tuyên truyền để hội viên, phụ nữ và người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; nắm chắc tình hình tư tưởng của hội viên và Nhân dân, kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên để có hướng giải quyết thỏa đáng, kịp thời; tuyên truyền để hội viên hiểu, ủng hộ các dự án trọng điểm tỉnh triển khai...

Ngồn: https://baohungyen.vn/xa-hoi/202305/khai-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-va-ky-nang-nghiep-vu-cho-can-bo-hoi-lien-hiep-phu-nu-cap-co-so-771078d/