Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp

14/04/2022

  • lượt xem: 59

Ngày 13.4, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh. Đến dự có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ các cấp

Lớp bồi dưỡng có 190 học viên, học tập trong 3 ngày với các nội dung gồm: Thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh; vị trí, vai trò, chức năng, tổ chức bộ máy và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, các mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với các tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay; phát huy vai trò chức sắc tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.


Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò, hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào những thành tích chung của tỉnh. Đồng thời yêu cầu Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí giảng viên, cơ sở vật chất, nội dung học tập. Các giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn của tỉnh, của đất nước. Nội dung giảng dạy cần cập nhật, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; một số nội dung gắn với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ... 

https://baohungyen.vn/chinh-tri/202204/khai-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-va-ky-nang-nghiep-vu-cho-can-bo-mat-tran-to-quoc-cac-cap-a4d3fd8/