Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ Việt Nam cấp cơ sở

16/03/2023

  • lượt xem: 109

Ngày 14/3, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ Việt Nam cấp cơ sở tỉnh Hưng Yên năm 2023.

Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự. Tham gia lớp bồi dưỡng có 181 học viên là cán bộ MTTQ Việt Nam cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

 

Các đại biểu dự khai giảng


Trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 17/3, các học viên được học tập 8 chuyên đề gồm: Thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh; Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay; Hướng dẫn lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 - 2025; Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội, kỹ năng viết tin, bài, vận hành, quản lý, sử dụng, biên tập thông tin trên mạng xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Chuyên đề năm 2023); Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội... 


Trong chương trình lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ đi thực tế để trao đổi kinh nghiệm, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 1 xã và tham gia 1 cuộc tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong giai đoạn hiện nay”.

https://baohungyen.vn/chinh-tri/202303/khai-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-va-ky-nang-nghiep-vu-cho-can-bo-mttq-viet-nam-cap-co-so-f0313e2/