Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chủ chốt dân vận

07/04/2022

  • lượt xem: 295

Ngày 4.4, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chủ chốt dân vận. Dự khai giảng lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 200 học viên là cán bộ chủ chốt dân vận trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt dân vận

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Quốc Toản Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Trong quá trình học tập, các học viên cần nghiêm túc trong học tập, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận mô hình dân vận khéo; các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác. Bên cạnh đó, trên cơ sở các chuyên đề đã được học, học viên căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, vận dụng hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên để tham mưu, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị, địa phương.


Sau buổi khai mạc, các học viên được học tập chuyên đề: Quán triệt, triển khai Quyết định số 331-QĐ/TU ngày 31.12.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên; những vấn đề mới về công tác dân vận, phát huy dân chủ XHCN và đại đoàn kết dân tộc trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay…

 

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt chuyên đề: Tình hình kinh tế, xã hội trong tỉnh tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chủ chốt dân vận.
 

Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu và học viên tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chủ chốt dân vận
Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu và học viên tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chủ chốt dân vận

 

Chuyên đề tập trung vào một số nội dung chính như: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; vai trò của công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, trong đó nổi bật là thành tựu trên các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, văn hoá, giáo dục, y tế, thu ngân sách... Trong thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, phát triển mạng lưới đường giao thông; chú trọng phát triển công nghiệp - dịch vụ, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

https://baohungyen.vn/tin-noi-bat/202204/khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-can-bo-chu-chot-dan-van-9a224e5/