Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

16/11/2021

  • lượt xem: 212

Ngày 12.11, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Tỉnh uỷ Hà Nam tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung địa phương 2 – 21, khóa học 2021 – 2023 bằng hình thức trực tuyến. Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung địa phương 2 - 21 gồm 54 học viên là cán bộ của hai tỉnh: Hưng Yên và Hà Nam. Trong thời gian học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về những nguyên lý khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức mới về chính trị, kinh tế - xã hội… trong nước và quốc tế…


Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng yêu cầu các học viên tự giác chấp hành quy chế, kỷ cương, kỷ luật lớp học, các quy định về tổ chức dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, hiểu sâu sắc, lĩnh hội đầy đủ các chuyên đề học tập; tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực trao đổi, thảo luận, vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức lý luận được học với thực tiễn của tỉnh và với công việc đang đảm nhiệm.

Nguồn tin: https://baohungyen.vn/chinh-tri/202111/khai-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-20e0638/