Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong giai đoạn hiện nay”

16/03/2023

  • lượt xem: 134

Ngày 15/3, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong giai đoạn hiện nay”.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm

 

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 834 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư với trên 8.000 thành viên. Những năm qua, công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh coi trọng với nhiều giải pháp thiết thực, từng bước đổi mới, góp phần tập hợp, vận động, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống văn hoá của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, cơ sở.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu trao đổi, thảo luận về tình hình tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; vai trò của Trưởng ban công tác Mặt trận và các thành viên; vai trò của cấp ủy chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; phát huy vai trò của đồng bào Công giáo tham gia công tác Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; công tác phối hợp, thống nhất hành động giữa Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở cơ sở; vai trò của Ban công tác Mặt trận trong việc vận động Nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội… Ðồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.


Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu và ghi nhận những ý kiến chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động cũng như các giải pháp khắc phục. Đây là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong giai đoạn hiện nay”.

https://baohungyen.vn/chinh-tri/202303/toa-dam-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-ban-cong-tac-mat-tran-o-khu-dan-cu-trong-giai-doan-hien-nay-c7c22b3/