Tọa đàm thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

13/03/2023

  • lượt xem: 83

Ngày 8/3, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị toạ đàm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (Chỉ thị số 29) và ký giao ước thi đua về tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng (GPMB), triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tọa đàm

 

Dự buổi toạ đàm có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Thị Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Qua gần 6 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị số 29, công tác dân vận của hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức, phương thức vận động. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân vận chính quyền ngày càng được chú trọng. Ban Dân vận các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tọa đàm, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời tham mưu với cấp uỷ,  chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác dân vận gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận; tăng cường công tác dân vận chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính, gắn với nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời quan tâm xây dựng, phát triển các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; thường xuyên nắm chắc tình hình Nhân dân, tham mưu với cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở…


Tại hội nghị toạ đàm, các đại biểu tập trung làm rõ những nguyên nhân của kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong thực hiện công tác dân vận, nhất là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến Nhân dân; đề xuất những giải pháp nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới, như: Những bất cập, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại ở cơ sở trong công tác GPMB, bồi thường, tái định cư đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; công tác dân vận chính quyền cấp xã trong bảo vệ môi trường, cảnh quan khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vai trò của công tác dân vận trong tham gia hoà giải, tạo sự đồng thuận của người dân; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị đối với công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân…


Kết luận hội nghị tọa đàm, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quách Thị Hương khẳng định, kinh nghiệm trong việc thực hiện hiệu quả công tác dân vận của các đơn vị, địa phương thời gian qua cũng như những giải pháp được đề xuất tại hội nghị tọa đàm sẽ được Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận phù hợp, sát tình hình thực tế hơn trong thời gian tới. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Tại hội nghị, Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố ký giao ước thi đua với Ban Dân vận Tỉnh ủy về tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia GPMB, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

https://baohungyen.vn/tin-noi-bat/202303/toa-dam-thuc-hien-chi-thi-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dan-van-trong-tinh-hinh-moi-d6f21f3/