Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

28/02/2024

  • lượt xem: 117

Ngày 27/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35).

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh…

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa Chỉ thị số 35, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh bằng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp mình để triển khai thực hiện.

Với việc nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 và hướng dẫn của Trung ương nên đảng bộ các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Trong đó, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội nghiêm túc, đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ của đảng bộ, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết; văn kiện Đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo; các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã phát huy trí tuệ, có chất lượng, tính khả thi cao.

Công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng đại hội được chú trọng; Công tác giữ gìn an ninh trật tự và chuẩn bị các điều kiện phục vụ tại đại hội được bảo đảm.

Trong nhiệm kỳ, việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, thường trực cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Việc thực hiện một số chủ trương như: Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã; bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND và một số chức danh lãnh đạo cấp trưởng không là người địa phương… được chú trọng triển khai thực hiện…

Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị số 35, như: công tác tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35; tuyên truyền hướng tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác tham mưu chuẩn bị nhân sự cho đại hội; thực hiện chủ trương bí thư, chủ tịch UBND không phải là người địa phương…

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định những kết quả quan trọng trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện để rút kinh nghiệm chung sau đó triển khai đại hội trên toàn tỉnh; đại hội được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định, thể hiện không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: năm 2024 là năm thứ 4 của nhiệm kỳ đại hội 2020 – 2025, đây là thời điểm quan trọng đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng chí đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030; các cấp ủy, tổ chức đảng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để kịp thời cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị nhằm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

https://baohungyen.vn/tong-ket-thuc-hien-chi-thi-so-35-cua-bo-chinh-tri-ve-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-tien-toi-dai-hoi-dai-bi-3170037.html