Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023

09/01/2023

  • lượt xem: 226

Ngày 5.1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường t

Các đại biểu dự hội nghị

Năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật trong Đảng; chủ động ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS, thi hành kỷ luật (THKL) của Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ KTGS. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động xây dựng chương trình KTGS năm 2022; công tác KTGS, THKL được chú trọng, bảo đảm nghiêm minh, khách quan. Năm 2022, các cấp ủy đã kiểm tra 2.531 đảng viên và 1.211 tổ chức đảng; UBKT các cấp kiểm tra 319 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra 75 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra trên 1 nghìn tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS, THKL trong Đảng và kiểm tra tài chính đảng. Công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường; công tác THKL được thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2022, ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy các cấp, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp đã THKL 9 tổ chức đảng và 448 đảng viên vi phạm.


Cùng với đó, công tác xây dựng ngành được chú trọng, trong đó thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm số lượng, chất lượng.
Năm 2023, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác KTGS và THKL của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS; tăng cường KTGS người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, UBKT các cấp tập trung KTGS ở các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực; phấn đấu thực hiện và hoàn thành 100% chương trình KTGS năm 2023 của cấp ủy, UBKT các cấp đề ra.


Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt những nội dung của Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 1/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình KTGS, THKL đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 3/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.


Dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, các đại biểu đại diện một số đơn vị, địa phương thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác KTGS tại các địa phương, đơn vị; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm ngành kiểm tra Đảng của tỉnh cần tập trung thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, như: tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và nghiêm túc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng về công tác KTGS và THKL đảng; công khai kết quả KTGS và xử lý kỷ luật Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để góp phần giáo dục, răn đe, ngăn ngừa, phòng ngừa các vi phạm; UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, hướng dẫn ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất với các quy định, chỉ đạo của trung ương về KTGS, THKL của Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong toàn đảng bộ; căn cứ định hướng và các văn bản của cấp trên cũng như tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương để xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình KTGS năm 2023; nâng cao hiệu quả công tác KTGS, THKL của Đảng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định, nguyên tắc, quy trình; phát hiện kịp thời, kiến nghị, đề xuất xử lý nghiêm minh các vi phạm, khuyết điểm; việc KTGS phải thực hiện theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tiếp nhận, giải quyết khẩn trương, dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo đúng quy định…


Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Doãn Trung Phúc, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

https://baohungyen.vn/chinh-tri/202301/trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-kiem-tra-giam-sat-vathi-hanh-ky-luat-cua-dang-nam-2023-52c2095/