Bế giảng lớp TCLLCT hệ không tập trung KA-12 (2021-2022) tại huyện Tiên Lữ

06/03/2023

  • lượt xem: 144

Ngày 23/2/2023, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Tiên Lữ tổ chức bế giảng lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung KA-12 (2021-2023) tại huyện Tiên Lữ.

Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Trương Duy Tuynh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lữ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Khoa, Phòng nhà trường; cùng đông đủ học viên của lớp.

Qua thời gian học tập, các đồng chí học viên đã nắm được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những kiến thức cơ bản về hành chính, về Nhà nước và pháp luật, về đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, các kỹ năng cơ bản trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở, cũng như tình hình thực tiễn của địa phương để vận dụng vào thực tiễn công tác...

Căn cứ kết quả điểm các phần học, điểm thi tốt nghiệp, điểm tiểu luận tốt nghiệp Hội đồng khoa học nhà trường đã duyệt cho 49/49 học viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó xếp loại Giỏi: 45 đ/c = 91,8%, xếp loại Khá: 04 đ/c = 8,2%; 05 đồng chí học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được nhà trường tặng giấy khen.

Phạm Tuấn Anh

Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng: