Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K92 (2019 - 2021) thành phố Hưng Yên

22/10/2021

  • lượt xem: 148

Ngày 12/01/2021, tại Trung tâm Chính trị thành phố Hưng Yên, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Thành ủy Hưng Yên tổ chức bế giảng lớp TCLLCT - HC hệ không tập trung K92 (2019 - 2021) thành phố Hưng Yên.