Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K97 tại huyện Ân Thi (2020 - 2021)

10/11/2021

  • lượt xem: 750

Ngày 09/11/2021, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Ân Thi tổ chức Bế giảng lớp TCLLCT - HC hệ không tập trung K97 (2020 - 2021) tại huyện Ân Thi.

Dự Lễ Bế giảng, đại diện Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh có các đồng chí: Đào Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng Nhà trường.

Đại diện Huyện ủy Ân Thi có các đồng chí: Lưu Trọng Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Toàn cảnh Lễ Bế giảng

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung K97 có 65 học viên, trong đó có 35 nữ và 30 nam. Sau hơn một năm học tập và rèn luyện các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ của tỉnh Hưng Yên.

Kết quả học tập toàn khóa: 65 học viên hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng Tốt nghiệp; xếp loại Giỏi 60 học viên = 92,3%; xếp loại Khá 05 học viên = 7,7%. Trong đó, có 06 học viên đã vinh dự được Phó Hiệu trưởng Trường Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy khen đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Lưu Trọng Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện

Phát biểu tại Lễ Bế giảng lớp học, đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Lưu Trọng Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Các đồng chí khẳng định: có được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Giám hiệu Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Huyện ủy Ân Thi, cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên; tinh thần học tập nghiêm túc và sự nỗ lực của học viên. Đồng thời, các đồng chí đề nghị mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác; gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước./.

Phạm Tuấn Anh