Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung k96

09/11/2021

  • lượt xem: 507

Ngày 27/10, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh diễn ra Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung k96, khóa học 2020 - 2021. Dự và chỉ đạo Lễ Bế giảng có đồng chí Đào Xuân Dũng và đồng chí Trương Duy Tuynh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh.

Đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phát biểu chỉ đạo tại Lễ Bế giảng
Sau gần 2 năm, chương trình học tập của lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên khoá học 2020 - 2021 được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Trong thời gian học tập, cùng với việc nghiên cứu thực tế các học viên đã hoàn thành 7 học phần với các nội dung về những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội…Trong quá trình học tập, các học viên đều có ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế.
Đồng chí Đào Xuân Dũng,Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên
Kết thúc khoá học có 100% học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp và đỗ tốt nghiệp. Trong đó có 81 học viên đạt loại giỏi; 4 học viên đạt loại khá. 9 học viên được Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh khen thưởng.
Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học. Đồng thời mong rằng, các học viên sẽ vận dụng một cách sáng tạo những kiến thức vào thực tiễn nơi công tác; luôn chủ động tự học tập và rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng đổi mới phương pháp làm việc theo phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nguồn tin:
https://tuyengiaohungyen.vn/bai-viet/hung-yen-be-giang-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-k96.aspx