Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-04 tại huyện Yên Mỹ

13/08/2022

  • lượt xem: 329

Ngày 05/7/2022, trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-04 tại huyện Yên Mỹ.

Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Trương Duy Tuynh - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Nguyễn Xuân Quý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Mỹ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo khoa, phòng Nhà trường; cùng đông đủ học viên của lớp.

Sau hơn một năm học tập và rèn luyện các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ của tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại Lễ bế giảng lớp học, đồng chí Trương Duy Tuynh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Nguyễn Xuân Quý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã phát biểu, chúc mừng, biểu dương kết quả học tập của tập thể lớp và nhấn mạnh khoá học đã trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng. Đây là những kiến thức vô cùng bổ ích, vì vậy, các đồng chí lãnh đạo yêu cầu các đồng chí học viên sau khoá học cần sớm đưa những kiến thức đã được lĩnh hội áp dụng vào thực tiễn trên từng cương vị công tác, qua đó xây dựng cơ quan, đơn vị mình ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Yên Mỹ khởi sắc trên mọi lĩnh vực.

Phạm Tuấn Anh

Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng: