Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-10 (2021-2022) tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

09/01/2023

  • lượt xem: 278

Ngày 28/12/2022, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-10 (2021-2022).

Dự Lễ bế giảng có đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; lãnh đạo các Khoa, Phòng Nhà trường cùng đông đủ học viên của lớp.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-10 (2021-2022) tại trường được thực hiện theo đúng nội dung, chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG, ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; trong thời gian học mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19, lớp học vẫn duy trì học tập bằng hai hình thức học trực tiếp và trực tuyến. Kết quả học tập toàn khóa: 73/73 học viên đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó có 01 học viên xếp loại xuất sắc, 68 học viên xếp loại giỏi và 04 học viên xếp loại khá. Căn cứ điểm học tập, điểm rèn luyện của các học viên, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh khen thưởng 07 học viên đã có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên; đồng thời yêu cầu các học viên sau khi tốt nghiệp trở về cơ quan, đơn vị tiếp tục tự nghiên cứu, tự học tập, trang bị kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Phạm Tuấn Anh

Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng: