Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung KA-11 (2021 - 2023) tại huyện Ân Thi

13/03/2023

  • lượt xem: 127

Sáng ngày 10/3/2023, tại Trung tâm Chính trị huyện Ân Thi, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Ân Thi tổ chức bế giảng lớp TCLLCT hệ không tập trung KA-11 (2021-2023).

Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Đào Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Lưu Trọng Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ân Thi; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Khoa, Phòng nhà trường; cùng đông đủ học viên của lớp.

Lớp TCLLCT hệ không tập trung KA-11 (2021-2023) được khai giảng vào tháng 9 năm 2021, Với tinh thần học tập nghiêm túc, các học viên lớp TCLLCT hệ không tập trung KA-11 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra, được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những quan điểm, đường lối của Đảng; những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở, đáp ứng được yêu cầu đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, thái độ tự học, tự rèn luyện từ đó tạo động lực trong công tác, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực thực tiễn trong công tác. Qua đó, nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư duy khoa học biện chứng, giải quyết hiệu quả những vấn đề mới, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Các học viên sẽ vận dụng những kiến thức lý luận và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu bế giảng lớp, đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và đồng chí Lưu Trọng Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kì hội nhập và phát triển đất nước; đặc biệt đối với các lớp đào tạo hệ Trung cấp lý luận Chính trị. Các đồng chí đề nghị mỗi học viên sau khi hoàn thành khóa học trở về cơ quan, đơn vị cần phát huy những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập; vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, tham gia lãnh đạo và góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt các học viên của lớp, học viên Lưu Thế Quân phát biểu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Nhà trường cùng lãnh đạo Huyện ủy đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về giảng viên, cơ sở vật chất và thời gian để các học viên được học tập trong môi trường tốt và đạt hiệu quả cao nhất.

Phạm Tuấn Anh

Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng: