Bế giảng lớp Trung cấp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K02 năm 2023

07/02/2024

  • lượt xem: 367

Sáng 05/2/2024, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K02 năm 2023 tại trường.

Dự lễ Bế giảng có các đồng chí: TS. Đỗ Minh Trí - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Lê Thị Hoa - Phó hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban quản lý lớp học; lãnh đạo các khoa, phòng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K02 năm 2023 tại trường được khai giảng và học tập từ ngày 19/5/2023. Lớp học thực hiện theo chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm 13 phần học và một phần học đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở - viết bài thu hoạch; Cuối khóa học, học viên tiến hành viết khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp.

Qua thời gian học tập, các đồng chí học viên đã nắm được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những kiến thức cơ bản về hành chính, về Nhà nước và pháp luật, về đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, các kỹ năng cơ bản trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở, cũng như tình hình thực tiễn của địa phương để vận dụng  vào thực tiễn công tác...

Kết quả học tập toàn khóa: 43 học viên hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, xếp loại xuất sắc 01 học viên, chiếm tỷ lệ 2,3%, xếp loại Giỏi 41 học viên, chiếm tỷ lệ 95,4%; xếp loại Khá 01 học viên, chiếm tỷ lệ 2,3% và không có học viên xếp loại Trung bình. Đặc biệt, có 04 học viên đã vinh dự được Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tặng Giấy khen về đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Phạm Tuấn Anh