Cụm thi đua các trường Chính trị khu vực Đồng bằng Sông Hồng tổ chức toạ đàm khoa học và tổng kết hoạt động thi đua năm 2022

14/11/2022

  • lượt xem: 133

Ngày 11/11/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình – đơn vị Cụm trưởng đã diễn ra Toạ đàm khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên ở các trường Chính trị khu vực Đồng bằng sông Hồng đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2022 của Ban Bí thư” và Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Viên - Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, đồng chí Ngô Thị Hải Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Học viện, các đồng chí đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách thi đua của 10 trường chính trị trong Cụm.

Chủ trì Toạ đàm có các đồng chí Nguyễn Văn Viên - Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị; đồng chí Lưu Văn Hiền – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Ninh Bình; đồng chí Đỗ Minh Trí – Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên. Ban tổ chức Toạ đàm khoa học đã nhận được 13 bài tham luận của lãnh đạo Vụ các trường Chính trị, lãnh đạo, giảng viên của các trường trong Cụm thi đua. Các bài viết đều đảm bảo chất lượng, sự tâm huyết và có nhiều giải pháp sáng tạo, khả thi trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của các trường trong quá trình xây dựng Trường chính trị chuẩn. Toạ đàm được nghe 05 ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Các ý kiến đã đưa ra nhiều giải pháp trong việc xây dựng, phát triển chất lượng đội ngũ đặc biệt là giảng viên như việc tăng cường đào tạo tiến sỹ, việc thi nâng ngạch giảng viên chính, việc đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức thường xuyên cũng như việc nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ... Tổng kết Toạ đàm, đồng chí Lưu Văn Hiền – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đã tóm lại vấn đề, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất Học viện quan tâm, tạo điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên của các trường cụm Đồng Bằng Sông Hồng trong xây dựng Trường chính trị chuẩn.

Toạ đàm khoa học cấp Cụm năm 2022

Kết thúc Toạ đàm, Cụm thi đua đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Cụm thi đua, các đồng chí tham dự Hội nghị đã trao đổi những kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn với các tiêu chí trường chính trị chuẩn như việc thực hiện xã hội hoá để có thêm kinh phí trong trang bị cơ sở vật chất, kinh nghiệm trong tổ chức Nghiên cứu khoa học của trường chính trị Tô Hiệu – Hải Phòng hay kinh nghiệm trong thực hiện các tiêu chí thi đua của trường chính trị tỉnh Hải Dương...

 

Thay mặt Ban Thi đua khen thưởng Học viện, đồng chí Ngô Thị Hải Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Học viện đã đánh giá cao hoạt động thi đua của Cụm và gợi ý một số hoạt động thi đua của Cụm trong năm 2023. Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua và đề nghị Học viện khen thưởng cho các trường trong Cụm: Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình – Cờ thi đua của Học viện; Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên và Trường Chính trị tỉnh Hải Dương – Bằng khen của Học viện.

Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức các phong trào thi đua năm 2023, các trường trong Cụm đã thực hiện bầu đơn vị Cụm trưởng và 02 Cụm phó gồm: Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên là Cụm trưởng; trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng và trường Chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội là Cụm phó. Hội nghị thống nhất đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra quyết định công nhận.

Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình – đơn vị Cụm trưởng năm 2022 trao cờ luân lưu cho đơn vị Cụm trưởng và 02 đơn vị Cụm phó năm 2023

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viên đã ghi nhận những kết quả đạt được của Cụm thi đua trong năm 2022 và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà các trường cần thực hiện tốt trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Trần Thị Huyền