Hội nghị Giao ước thi đua năm 2020 Cụm thi đua số 4 – các trường Chính trị khu vực Đồng bằng sông Hồng

22/10/2021

  • lượt xem: 53

Thực hiện Hướng dẫn số 1595/HD-HVCTQG ngày 13/02/2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức, triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2020, Cụm thi đua số 4 – các trường chính trị khu vực Đồng Bằng sông Hồng đã tổ chức Hội nghị ký Giao ước thi đua vào ngày 24/2/2020 tại trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh; TS Cầm Thị Lai – Phó Vụ trưởng Vụ các Trường Chính trị; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ThS Nguyễn Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng Vụ các trường chính trị; Lãnh đạo các Trường Chính trị trong Cụm, Cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng các trường chính trị và Trưởng, Phó các khoa, phòng trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi nghe ThS Nguyễn Thị Hòa – Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Công bố Quyết định Công nhận Cụm trưởng, Cụm phó các cụm thi đua năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh – Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh thông qua Dự thảo Kế hoạch triển khai nội dung thi đua và Giao ước thi đua năm 2020, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến hoàn chỉnh và thống nhất nội dung ký kết giao ước. Tại Hội nghị, TS Cầm Thị Lai Phó Vụ trưởng Vụ các trường Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phát biểu chỉ đạo, biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua số 4 đã đạt được và hy vọng trong năm 2020 Cụm thi đua số 4 sẽ phát động được nhiều phong trào thi đua gắn với chức năng nhiệm vụ, thực hiện tốt các chỉ tiêu phấn đấu đã đặt ra và tiếp tục có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giảng dạy…

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Dung – Hiệu trưởng trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh – Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 đã thay mặt các trường chính trị tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh và lãnh đạo Vụ các trường Chính trị, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 như chỉ tiêu phấn đấu Giao ước thi đua đặt ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS Cầm Thị Lai – Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị - Học viện CTQG HCM phát biểu tại Hội nghị


Trần Thị Huyền