Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

09/07/2023

  • lượt xem: 306

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TCT ngày 01/6/2023 của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, sáng ngày 28/6/2023, Trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, chỉ ra những hạn chế, tồn tại làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Thay mặt Ban Giám hiệu, đồng chí Đỗ Minh Trí – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường đã đánh giá khái quát những kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ công tác: chính trị tư tưởng; đào tạo – bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học - nghiên cứu thực tế; tổ chức – cán bộ; hành chính, quản trị, tài vụ; thông tin – tư liệu; thi đua khen thưởng. Trong đó, những kết quả nổi bật như: Tổ chức thực hiện 13 lớp Bồi dưỡng trong đó có 05 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý (Đối tượng 4); bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2022 đạt loại xuất sắc; triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2023, đăng ký tên đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2024; thực hiện thành công Toạ đàm khoa học cấp Cụm thi đua Đồng bằng Sông Hồng... Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục trong 6 tháng cuối năm: Việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập đôi khi chưa kịp thời, công tác phối hợp với các đơn vị trong tuyển sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị chưa nhịp nhàng, một số viên chức chưa chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ...

Đồng chí Đỗ Minh Trí Trí, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

          Hội nghị tiến hành Sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Đánh giá về việc tổ chức thực hiện xây dựng trường Chính trị chuẩn, Hội nghị chỉ ra những kết quả đạt được, cụ thể: Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh là một trong số các trường hoàn thiện và được Tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng trường chuẩn sớm nhất trong Cụm thi đua các trường Chính trị khu vực Đồng bằng Sông Hồng (Quyết định số 423-QĐ/TU ngày 04/5/2022 về việc phê duyệt Đề án “xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030”); các tiêu chí liên quan đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ đã được Trường triển khai thực hiện hiệu quả như việc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho giảng viên Trường; cử giảng viên đi học cao cấp lý luận chính trị, nghiên cứu sinh; việc triển khai thực hiện tiêu chí nghiên cứu khoa học đang được đẩy nhanh và thực hiện hiệu quả... Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí trường chuẩn hiện nay như: Việc chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung; cơ sở vật chất còn thiếu đồng bộ... Trong thời gian tới, Nhà trường quyết tâm sẽ khắc phục khó khăn, hạn chế, triển khai hiệu quả các biện pháp để xây dựng Trường đạt chuẩn năm 2025.

          Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Trần Thị Huyền