Hội thảo khoa học cấp trường: “Đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của Đảng”

23/06/2024

  • lượt xem: 83

Ngày 20/6/2024, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của Đảng”, đúng vào dịp kỉ niệm 109 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1 tháng 7 năm 1915 – 1 tháng 7 năm 2024).

Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí TS. Đỗ Minh Trí, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường trường, Chủ trì; đồng chí ThS. Lê Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng trường. Dự Hội thảo còn có các đồng chí Lãnh đạo khoa, phòng, cùng toàn thể đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu của nhà trường.

Với 8 tham luận được trình bày trực tiếp trong tổng số 12 bài viết gửi tới Hội thảo đã làm rõ những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu kiên cường vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, tự do hạnh phúc của Nhân dân. Đặc biệt, trên cương vị là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở thời kỳ đầu thực hiện công cuộc đổi mới, những bài học kinh nghiệm của đồng chí trong công tác cán bộ, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đấu tranh chống tiêu cực, gắn bó với Nhân dân, sâu sát với thực tiễn, thống nhất giữa nói và làm… vẫn còn nguyên giá trị./.

Phạm Đức Quân - Khoa Xây dựng Đảng