Hội thảo Khoa học: Tìm hiểu những quy định của pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức

22/10/2021

  • lượt xem: 25

Ngày 18/6/2021, Khoa Nhà nước và Pháp luật trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội thảo khoa học: “Tìm hiểu những quy định của pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức”.