Kết quả bảo vệ đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2022

17/04/2023

  • lượt xem: 411

Sáng ngày 12/4/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, trường chính trị Nguyễn Văn Linh bảo vệ thành công đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 – 2026” do TS. Đỗ Minh Trí, Hiệu trưởng làm chủ nhiệm.

Đề tài được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Đây là đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên đánh giá khách quan, đầy đủ và xác thực công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tám nhóm giải pháp đề tài đề xuất có tính toàn diện, khả thi, trong đó có giải pháp thực sự đột phá, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Hưng Yên mà chưa có địa phương nào trên toàn quốc triển khai như: nhóm giải pháp xây dựng và nhân rộng một số mô hình trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã (mô hình xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Ba tốt và ba không”; mô hình tiếp công dân “3 trong 1”); giải pháp nâng tầm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã; giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Thực hiện đồng bộ các giải pháp đề tài đề xuất chắc chắn sẽ giải quyết dứt điểm, kịp thời, thấu lý, đạt tình đơn khiếu nại, tố cáo, để điểm khởi đầu phát sinh khiếu nại, tố cáo đồng thời là điểm kết thúc của khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định an ninh chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, từ đó nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Ths. Trương Thị Hồng Loan-Trưởng khoa Nhà nước & Pháp luật