Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý

11/04/2023

  • lượt xem: 345

Sáng ngày 10/4, Tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên phối hợp với trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ thành uỷ quản lý (đối tượng 4) năm 2023. Đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chĩ Đỗ Minh Trí – Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh về dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự Lễ khai giảng có các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các khoa phòng chuyên môn của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và hơn 150 học viên tham gia khóa học.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được giảng viên của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh trực tiếp truyền đạt, trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, nhất là những nội dung mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể: Làm rõ những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN); hoàn thiện thể chế phát triển bền vững, trọng tâm thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cải cách hành chính theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; xây dựng và phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới; bảo đảm quốc phòng, an ninh; những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện chuyển đổi số; xây dựng nông thôn mới…Đồng thời các học viên của lớp học còn được tìm hiểu những nội dung về đổi mới tư duy, tầm nhìn của người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, cơ sở trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Đồng chĩ Đỗ Minh Trí – Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh
phát biểu khai giảng lớp học

 

Đồng chí Lương Công Chanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng lớp học

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chĩ Đỗ Minh Trí – Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh  nhấn mạnh: Mục đích của lớp là bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Vì vậy, các học viên cần sắp xếp công việc khoa học, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ trong quá trình học tập. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, gắn những kiến thức lý luận được học tập với thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị, nâng cao năng lực tham mưu, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Được biết, lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2023.

http://thanhphohungyen.gov.vn/khai-giang-lop-boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-can-bo-thuoc-dien-ban-thuong-vu-thanh-uy-quan-ly-c215944.html