Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2020

22/10/2021

  • lượt xem: 621

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ngày 15/6/2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên mở lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật những Chủ trương, Nghị quyết của Đảng cho các đồng chí cán bộ Mặt trận Tổ quốc chủ chốt các cấp trong tỉnh.