Khai giảng lớp Trung cấp LLCT Hệ tập trung K01 năm 2022 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

28/03/2022

  • lượt xem: 701

Ngày 25/ 3/ 2022, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Khai giảng lớp TCLLCT Hệ tập trung năm 2022.

Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Đỗ Minh Trí, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; các đồng chí trong Ban giám Hiệu; Lãnh đạo các Khoa, Phòng Nhà trường; các đồng chí lãnh đạo các Phòng chức năng Ban Tổ chức, Sở Nội vụ tỉnh. Phóng viên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về dự và đưa tin.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Đỗ Minh Trí, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh: tham gia khóa học chính là điều kiện và cơ hội thuận lợi để các học viên thể hiện tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, cùng với những kiến thức lý luận chính trị của khóa học sẽ giúp các học viên thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình tại đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí giảng viên quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp đặc thù đối tượng học viên của lớp học, đảm bảo tính thiết thực, tạo động lực học tập cho học viên; hỗ trợ những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, điều kiện học tập; cung cấp kịp thời giáo trình, tài liệu tham khảo để các đồng chí học viên chủ động trong việc nghiên cứu. Đồng thời có phương án hình thức giảng dạy linh hoạt, hiệu quả thích ứng với tình hình diễn biến của dịch covid để khóa học được thực hiện theo kế hoạch thời gian và yêu cầu chất lượng.

Đồng chí Đỗ Minh Trí, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phát biểu Khai giảng lớp học

Trong quá trình học tập, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản gồm: Nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của  Đảng, Nhà nước Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành) và kiến thức bổ trợ; đi nghiên cứu thực tế, thi và viết khoá luận tốt nghiệp cuối khoá...

Thông qua lớp học, học viên sẽ được trang bị phương pháp luận khoa học, có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.

Phạm Tuấn Anh