Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung KA - 03 (2020 - 2022) huyện Tiên Lữ

22/10/2021

  • lượt xem: 148

Ngày 16/10/2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Tiên Lữ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung KA - 03 (2020 - 2022).