Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung KA-14 (2022-2023) tại huyện Văn Lâm

06/05/2022

  • lượt xem: 200

Ngày 29/4/2022, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Văn Lâm tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-14 (2022-2023).

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Đào Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Lâm; các đồng chí là lãnh đạo các khoa, phòng Nhà trường; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; cùng đông đủ  69 học viên của lớp.

 

Toàn cảnh Lễ khai giảng

 

Trong quá trình học tập, học viên được trang bị những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử; kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng; nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành (đoàn thể); kiến thức bổ trợ...

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên của lớp

 

Thông qua lớp học, học viên sẽ được trang bị phương pháp luận khoa học, có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.

Phạm Tuấn Anh