Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung KA-19 (2023-2024) tại thị xã Mỹ Hào

29/05/2023

  • lượt xem: 593

Ngày 22/5/2023, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Thị ủy Mỹ Hào, Huyện ủy Văn Lâm tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung KA-19 (2023-2024) tại thị xã Mỹ Hào.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Đào Xuân Dũng-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Đào Quang Minh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Mỹ Hào; Phạm Văn Cường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Lâm; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào, Huyện ủy Văn Lâm; lãnh đạo các khoa, phòng Nhà trường, cùng 52 học viên của lớp.

Mục tiêu của lớp học là trang bị cho học viên những kiến thức: Nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành) và kiến thức bổ trợ.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đào Xuân Dũng-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Đào Quang Minh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Mỹ Hào chúc mừng các học viên được xét tuyển vào Lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập trung KA-19 (2023-2024) tại thị xã Mỹ Hào; Các đồng chí nhắc nhở học viên chủ động sắp xếp thời gian, công việc tham gia lớp học đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Học viện và của Trường; có tinh thần và thái độ học tập nghiêm túc. Đồng thời đề nghị các khoa, phòng Nhà trường cùng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Mỹ Hào quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong suốt thời gian học tập, để lớp học hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra./.

Phạm Tuấn Anh

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng: