Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-21 (2023-2024) tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

25/06/2023

  • lượt xem: 556

Ngày 12/6, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA - 21 (2023 -2024) tại trường.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Đào Xuân Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Trương Duy Tuynh, Phó Hiệu trưởng, cùng Lãnh đạo các khoa, phòng Nhà trường; Phóng viên Báo Hưng Yên, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin…

Tham gia lớp học có 73 học viên. Trong thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2024, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử; kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH); nội dung cơ bản của CNXH khoa học, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng; nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đảng viên, bố trí thời gian và công việc tại cơ quan, đơn vị thật khoa học để tham gia lớp học đầy đủ nhất. Chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, xác định động cơ học tập đúng đắn.

Đối với các đồng chí giảng viên: Cần phát huy tinh thần trách nhiệm của người giảng dạy lý luận chính trị, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy trong từng bài giảng, từng chuyên đề theo hướng: Tăng cường cập nhật, bổ sung những kiến thức mới; phát huy tính tích cực của học viên; gắn giảng dạy lý thuyết với thực hành, tổ chức thảo luận, trao đổi nhằm đánh giá, đề xuất các biện pháp giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn công tác ở địa phương./.

Phạm Tuấn Anh

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng: