Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Yên Mỹ

04/07/2024

  • lượt xem: 50

Ngày 28/6, tại Trung tâm Chính trị huyện Yên Mỹ, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Yên Mỹ tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-24 (2024 - 2025).

61 học viên tham gia lớp học đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy Yên Mỹ. Trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025, các học viên sẽ học những kiến thức như: Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương/ngành và kiến thức bổ trợ…

Trước đó, các đại biểu, học viên của lớp học đã tham gia dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình ở xã Giai Phạm (Yên Mỹ) nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Mai Nhung

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng